Dr. Öğr. Üyesi ZİYA İNCE NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ZİYA İNCE

T: (0282) 250 2693

M zince@nku.edu.tr

W zince.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Coğrafya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:COĞRAFYA EĞİTİMİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2011-2014
Tez: Türkiye’de ve Hollanda’da coğrafya eğitimi ve öğretiminin müfredatlar, metotlar ve araç-gereçler açısından değerlendirilmesi (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1996-1999
Tez: Türkiye kayısı üretimi ve kayısının Türkiye iktisadındaki yeri (1999)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Öğrenim Yılları: 1992-1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ / BEŞERİ İKTİSADİ COĞRAFYA
2018-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Öğretmen MEB 1996-2017
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞAHİN V., İNCE Z., 2018 YILI İLKÖĞRETİM DERS PROGRAMLARINDA COĞRAFYA EĞİTİMİ, lnternational Journal of Geography and Geography Education, pp. 1-12, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. ŞAHİN V., İNCE Z., Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Ödev Destekli Öğretim Üzerine Görüşleri, Trakya Eğitim Dergisi, vol. 9, pp. 696-707, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
3. İNCE Z., Coğrafya Konularının 9.Sınıf İngilizce Öğretim Programında ve Ders Kitaplarındaki Kapsamının İncelenmesi, Sosyal Bilgilerde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi, vol. 2, pp. 149-165, 2019.
Özgün Makale
4. İNCE Z., Öğrenci Görüşlerine Göre Coğrafya Öğretim Programındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının Bitki Örtüsünü Tanımaya Etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 27, pp. 2279-2292, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
5. ŞAHİN V., İNCE Z., The Use of the High School 12th-Grade Geography Textbook by Students in Turkey, Journal of Education and Training Studies, vol. 7, pp. 140-148, 2019.
Özgün Makale Journals Indexed in Eric Erişim Linki
6. İNCE Z., ÖZEY R., Türkiye de ve Hollanda da Coğrafya Ders Kitaplarının Fiziki Yapı ve Görsel İçerik Açısından Karşılaştırılması, The Journal of Social Sciences, vol. 31, pp. 293-311, 2018.
Özgün Makale Erişim Linki
7. İNCE Z., Ortaöğretim Coğrafya Dersi 10.Sınıf Müfredatının Yaşadığımız Çevreyi Tanımaya Katkısının İncelenmesi, Marmara Coğrafya Dergisi, pp. 330, 2015.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. İNCE Z., ŞAHİN V., COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 19, ss. 1514-1525, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. İNCE Z., Müzelerin Coğrafya Eğitimine Katkısı Açısından Önemi: İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi(UCEK-2019) (03.10.2019-05.10.2019).
Özet bildiri
2. İNCE Z., Osmanlıdan Günümüze Öğretmen Okullarında Coğrafya Öğretmen Eğitimi: İstanbul Darülmuallimîn’i (Çapa Öğretmen Okulu) Örneği, II. UluslararasıCoğrafya Eğitimi Kongresi(UCEK-2019) (03.10.2019-05.10.2019).
Özet bildiri Erişim Linki
3. İNCE Z., Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Eserlerinde Coğrafya Bilimi Araştırmalarının Önemi, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (09.03.2019-10.03.2019).
Özet bildiri Erişim Linki
4. İNCE Z., Coğrafya Konularının, Ortaöğretim 10.Sınıf İngilizce Öğretim Programında ve Ders Kitaplarındaki Yeri, International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies (16.10.2018-17.10.2018).
Tam metin bildiri
5. İNCE Z., Ortaöğretim Coğrafya Konularının, Ortaöğretim 11.Sınıf İngilizce Öğretim Programında ve Ders Kitaplarındaki Ağırlığının İncelenmesi, Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu (08.10.2018-10.10.2018).
Tam metin bildiri
6. İNCE Z., Ortaöğretim 12.Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programındaki, Doğal Çevrenin Korunması konusundaki Kazanımların Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri
7. İNCE Z., Türkiye’de İngilizce Yabancı Dil Sınav Sorularında Konu Dağılımı ve Coğrafya Konu Alanı Ağırlığının Analizi, 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) (09.04.2018-11.04.2018).
Özet bildiri
8. ŞAHİN V., İNCE Z., Ortaöğretim Coğrafya Öğretim Programı Üzerine Düşünceler, III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi (19.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. İNCE Z., Coğrafya Eğitimindeki Değerler Eğitimi Konusunda Coğrafya Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi, Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (19.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
10. İNCE Z., Ortaöğretim 10.Sınıf Coğrafya Müfredatındaki Bitki Coğrafyası Kazanımlarının, Öğrencilerin Bitkileri Tanımalarına Katkısının İncelenmesi, International Congress of the Turkish Association of Geographers (21.05.2015-23.05.2015).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. İNCE Z., ÖZEY R., Türkiye Hollanda Coğrafya Eğitiminde Ortaöğretim Coğrafya Ders Kitaplarının Karşılaştırılması, 23.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (04.09.2014-06.09.2014).
Özet bildiri
2. İNCE Z., Yaşadığımız Çevreyi Tanımaya Katkısı Açısından Orta Öğretim Coğrafya Dersi 10.Sınıf Müfredatı ve İstanbul Bağcılar İlçesindeki Liseler Örneği, 21. Egitim Bilimleri Kongresi (12.09.2012-14.09.2012).
Özet bildiri
Aldığı Sertifikalar
SSPS İLE BİLİMSEL YAYIN HAZIRLAMA, ÖLÇEK GELİŞTİRME VE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ EĞİTİMİ, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., 11.12.2019-24.12.2019.